Kultūra

2019.11.14 14:58

Kova dėl „Naktinio Vilniaus avilio“: pasigirdo kritikos konkursą laimėjusiam „Radisto“ Nainio projektui

pralaimėjusi pusė svarsto teikti apeliaciją, bet „grandinėmis prie durų nesirakins“
Emilija Tautkevičiūtė, LRT.lt2019.11.14 14:58

Rodos, Vilniaus širdyje planuojamo „Naktinio avilio“ atidarymo dar teks palaukti. Nors teismas ir atmetė konkurso pralaimėtojo skundą dėl konkurso rezultatų, kai jį laimėjo „Radisto“ Jono Nainio VšĮ „Idėja miestui“, šviesos tunelio gale dar nematyti. Pralaimėjusi pusė teigia rimtai svarstanti teikti apeliaciją dėl teismo sprendimo.

Konkurso sprendimas apskųstas teismui

Konkursą laimėjus J. Nainio įstaigai, dabartinis patalpų Vilniaus g. 22 nuomininkas, UAB „Pramogų ir verslo idėjos“ direktorius Saulius Galdikas, kuris yra ir ten esančio baro „Vėjai“ bendraturtis, suabejojo konkurso rezultatais, tad savivaldybės sprendimą apskundė.

Nepavykus gauti savivaldybės detalaus paaiškinimo dėl konkurso rezultatų, S. Galdikas kreipėsi į teismą. Lapkričio 8 d. teismas skundą atmetė, grįsdamas, kad nėra pagrindo abejoti komisijos nešališkumu. Anot savivaldybės suformuotos darbo grupės, „nugalėtojų projektas yra inovatyvesnis, orientuotas labiau į prevenciją „prieš faktą“, skirtas platesnei tikslinei auditorijai, tai pat su didesne ir įdomesne edukacinių bei kitų veiklų įvairove“. Teismui išviešinus VšĮ „Idėja miestui“ pasiūlymą, S. Galdikas įvardijo, kas jam kelia abejonių.

„Skaitant nugalėtojo projektą, jis nevykdo trijų punktų iš keturių. Bet komisija trijuose iš keturių kriterijų skiria jiems beveik maksimalius įvertinimus. Tai juodu ant balto matom, kad yra didelių neatitikimų tarp projekto ir jo įvertinimo“, – savo nuomonę dėsto S. Galdikas.

Už partnerių ir subnuomininkų skaičiaus kriterijų VšĮ „Idėja miestui“ gavo 25 balus, nors nepateikė nė vieno partnerio. Už veiklų įvairovę darbo grupės nariai VšĮ „Idėja miestui“, kuri nurodė planuojamas penkias veiklas, skyrė 75 balus. O UAB „Pramogų verslo idėjos“ (S. Galdiko įmonė), nurodžiusi 32 planuojamas veiklas, gavo 54 balus. Anot savivaldybės, laimėjo tas projektas, kuris pasižymėjo kokybiniu, bet ne kiekybiniu aspektu. Tačiau, lyginant abiejų projektų vizijas ir veiklas, pasigirsta klausimų, ar „Naktiniame avilyje“ J. Nainio planuojama įkurti radijo stotis yra kokybiškesnė idėja.

LRT.lt primena, kad konkursą laimėjo VšĮ „Idėja miestui“, vieną darbuotoją – Joną Nainį – turinti įmonė. Pralaimėtojais tapo S. Galdiko įmonė, kuri trejus metus vykdo baro „Vėjai“ veiklą dabartinėse „Žinijos“ draugijos patalpose. Nors J. Nainys LRT.lt teigė, kad „Radistų“ vardas su šiuo projektu neturėtų būti siejamas, vis dėlto pagrindiniu jo bendražygiu ir tapo Rolandas Mackevičius – VšĮ „Idėja miestui“ savanoris. Taip pat J. Nainys teigė turįs subūręs didelę komandą kitų bendražygių, tačiau pačiame projekte ir viešojoje erdvėje šios komandos nematyti.

„Naktinis Vilniaus avilys“ – saugaus pasilinksminimo zona

Dar šių metų balandžio mėnesį Vilniaus savivaldybė paskelbė konkursą Vilniaus g. 22 esančių patalpų nuomai. Konkurso nugalėtojai už „Žinijos“ draugijos patalpų nuomą galėtų atseikėti daug mažiau nei rinkos kaina, jei įvykdytų konkurso reikalavimus: atidarytų gyvos muzikos barą, teiktų pirmąją medicininę, emocinę ir psichologinę pagalbą, vykdytų žalos mažinimo programas, kultūrines ir socialines veiklas.

Būsimas „Naktinio Vilniaus avilio“ operatorius konkurse buvo vertinamas pagal keturis savivaldybės pateiktus reikalavimus: „privalo visą parą vykdyti „Naktinio Vilniaus avilio“ veiklą; įsipareigoja įgyvendinti narkotikų, tabako, alkoholio prevencijos, žalos mažinimo priemones; privalo įrengti gyvos muzikos zoną ir neriboti prieinamumo asmenims pagal poreikį; turi subnuomoti antro aukšto patalpas ne mažiau kaip trims subnuomininkams.“ Už kiekvieną įgyvendintą kriterijų Vilniaus savivaldybės suburta darbo grupė skyrė atitinkamus balus.

„Radisto“ J. Nainio projektas – visą parą veikianti radijo stotis

Kaip atrodo abiejų konkurse dalyvavusių įmonių projektai? J. Nainio įmonė pateikė pasiūlymą pirmame pastato aukšte įkurti visą parą veikiančią radijo stotį, kuri turėtų būti viena iš pagrindinių žmones traukiančių vietų. Pasiūlyme teigiama, kad unikaliausias radijo stoties elementas – laisvai prieinama radijo stoties studija ir galimybė gyvai stebėti radijuje vykstančius procesus. Kalbant apie vieną iš iškeltų kriterijų – gyvos muzikos zoną, pasiūlyme buvo užsiminta apie planuojamą įrašų, vizualinių menų studiją, prodiuserinę įmonę, apie gyvą muziką plačiau neskelbiama.

Pagrindinė vieta, kur buvo planuojama vykdyti narkotikų, tabako ir alkoholio prevenciją, – baras, J. Nainio sumanymu, turėtų tapti vieta, kuri aptarnautų radijo stoties svečius ir kur galėtų susirinkti žinomų pašnekovų gerbėjai ir sekėjai.

Kaip J. Nainys teigė LRT.lt, jis su savo bendražygiu R. Mackevičiumi daug laiko praleido važinėdamas po mokyklas ir universitetus, bandydamas paruošti geriausią idėją ir būdą, kaip šviesti moksleivius ir studentus. Tai, pasak jo, atsispindi ir VšĮ „Idėja miestui“ pasiūlyme, kuriame numatyta suformuoti netradicinę švietimo erdvę, kur pamokoms vesti būtų surinkti įvairūs mokytojai ir savo srities specialistai. Nors alkoholio, tabako bei narkotikų prevencijos pamokos paminėtos, vis dėlto akcentuojamos socialinės medijos ir populiarioji kultūra. Pasitelkus „Naktinį avilį“, bus ugdomi jaunieji „influenceriai“ ir „jutuberiai“.

J. Nainys piktinosi akcentuojamu „partnerių“ kriterijumi – anot jo, tai būtų pats paskutinis ir lengviausias žingsnis: „Kalbama apie nevyriausybines organizacijas, kur užsakyti ir pasirašyti tas sutartis yra tikrai paprasčiausias skambutis.“ Tiesa, „Vėjų“ projekte numatoma, kad bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis ir sukuria projekto prasmę bei struktūrą.

Šalia „Vėjų“ – gyvos muzikos erdvė, o viršuje – J. Meko kino salė

Jau trejus metus Vilniaus gatvėje gyvuojantis baras „Vėjai“ yra pelnęs Vilniaus meno ir kultūros atstovų palaikymą. Dar iki šio konkurso paskelbimo bare buvo vykdomi gyvo garso koncertai ir kitos kultūrinės veiklos, kurios miesto gyventojams buvo teikiamos nemokamai. Būtent šią kryptį S. Galdikas ir nusprendė plėtoti, paskelbus „Naktinio avilio“ konkursą. Susitarusi su vienu iš partnerių – VšĮ „Menų cechu“ – įmonė planavo tęsti nemokamų muzikinių renginių ciklą, taip pat suteikti atvirą ir prieinamą sceną visai profesionalų bei pradedančių muzikantų bendruomenei. Taip pat „Vėjai“ buvo pasirašę ketinimo bendradarbiauti protokolus su VšĮ „Jono Meko fondu“, planavo įsteigti menininko kino salę antrame aukšte. Joje planuota vykdyti ne tik kultūrinę, pramoginę ir meninę veiklą, bet ir į kino programą integruoti narkotikų, tabako ir alkoholio prevenciją.

Kartu su VšĮ „Neformalaus švietimo iniciatyvos“ buvo planuojama surengti tarptautinio eksperimentinio kino ir alternatyvaus meno festivalio „Suspaustas laikas“ pristatymą bei vystyti festivalio iniciatyvas ir toliau.

Atsižvelgdama į pagrindinę konkurso idėją – narkotikų, alkoholio ir tabako prevenciją – UAB „Verslo pramogų idėjos“ ne tik ruošėsi prevenciją integruoti į kultūrines veiklas, tačiau ir buvo sudariusi atitinkamą veiksmų planą bendradarbiauti su NTAKD (Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu), Respublikiniu priklausomybės ligų centru bei kitomis švietimu ir prevencija užsiimančiomis organizacijomis. Buvo planuojama bendradarbiauti su kitais šalia esančiais barais bei klubais, teikti informaciją psichoaktyviųjų medžiagų klausimais, informuoti apie vartojimo žalą ir pasekmes. Taip pat teikti pagalbą apsvaigusiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenims. Taip pat buvo numatyta bendradarbiauti su Lietuvos žmogaus teisių centru, VšĮ „Jaunimo linija“, VšĮ „Jauna banga“.

S. Galdiko pateiktame pasiūlyme taip pat buvo iškeltas tikslas į „Naktinio avilio“ veiklą įtraukti ir vyresnio amžiaus vilniečius. Šiam tikslui įgyvendinti UAB „Pramogų verslo idėjos“ planavo bendradarbiauti su VšĮ „Sėkmės idėja“ ir Vilniaus senjorams teikti nemokamas sveikatingumo, psichologinės pagalbos ir kūrybines veiklas ir mažinti socialinę atskirtį.

Bendros veiklos neįsivaizduoja, „grandinėmis prie durų nesirakins“

Idėjos sumanytojas ir globotojas, Vilniaus „naktinis meras“, buvęs miesto tarybos narys Markas Adamas Haroldas piktinosi tokiu konkurso rezultatu.

„Kas man atrodo įtartina, tai, ar tikrai dalyvis (nugalėtojas – VšĮ „Idėja miestui“) turi galimybę ir yra pajėgus vykdyti savo pažadus. Pagal konkurso sąlygas buvo būtina pasakyti, kaip tiksliai bus ir su kuo jūs dirbat, o vieno žmogaus VšĮ negali visko padaryti. Kyla klausimas, kur finansai, kur popieriai“, – sako M. A. Haroldas. Jis taip pat pabrėžė, kad nugalėjusios pusės projektas neatitinka, anot jo, pirminės tarybos siūlytos ir nubalsuotos idėjos. Po balsavimo oficialiai buvo paskelbta, kad tai bus baras su integruotomis prevencinėmis veiklomis. Tam pritarė ir NTAKD, kuris buvo nusprendęs tapti partneriais su pralaimėjusio baro savininku. Savo ruožtu „Radisto“ J. Nainio projekte nepateiktas nė vienas partnerystės susitarimas.

Paklaustas, ar nesiūlė „Vėjams“ konkurso patalpose vykdyti bendros veiklos kartu, J. Nainys neneigė, kad toks pasiūlymas buvo išreikštas. Tačiau, paprašytas patvirtinti šią informaciją, S. Galdikas teigė, kad tiesioginio pasiūlymo negavo. Prieš konkursą abstrakčiai aptarus planuojamas veiklas ir supratus jų skirtingumą, S. Galdikas su J. Nainio atstovu bendro sprendimo neieškojo. S. Galdikas teigia, jog „Vėjai“ ir „Radistai“ yra tiek skirtingi savo stiliumi ir pasaulėžiūra, kad tikrai būtų sunku įsivaizduoti bendrą veiklą.“

Taip pat jis akcentavo, kad jei nugalėtojas išliks tas pats, „Vėjai“ nesilaikys įsikibę patalpų ir netrukdys nugalėtojams pradėti savo projekto įgyvendinimą.

„Ketiname kreiptis į savivaldybę ir susitarti dėl datos, nuo kada „Vėjai“ atlaisvins patalpas. Nesijaučiame ten norimi. Jei miestui mūsų nereikia, tikrai nesirakinsim grandinėmis prie durų. Rasim, kam mūsų reikia, ir tęsim veiklą toliau“, – sako S. Galdikas.

Jei konkurso pralaimėtojai vis dėlto priims sprendimą kreiptis į apeliacinį teismą ir skųs teismo sprendimą, atomazgos šioje istorijoje, o Vilniaus miestui – naujos kultūrinės erdvės, dar teks palaukti.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt