Kultūra

2019.11.13 19:23

Oskaro Milašiaus pėdsakais Prancūzijoje – prisijaukinęs eiles, paukščius ir išdidžiuosius prancūzus

Fontenblo mieste – Milašiui skirta nauja skulptūra

Prancūzijos Fontenblo miestelis, įsikūręs visai netoli Paryžiaus, žymus savo pilimi, nuostabia gamta, senovine architektūra ir tuo, kad paskutinius savo gyvenimo metus čia praleido poetas, vertėjas ir diplomatas iš Lietuvos – Oskaras Milašius.

Sakoma, kad ši vieta poetui primindavusi gimtinę, čia jis atradęs ramybę. Poeto gyvenimą mieste šiandien mena jo atminimui įamžinti skirti simboliai, o kūrybos sekėjai keliauja kūrėjo pramintais takais.

Į Fontenblo miestelį Prancūzijoje Oskaras Milašius, poetas mistikas, vertėjas, pirmasis Lietuvos diplomatas mėgdavo atvažiuoti pailsėti nuo Paryžiaus šurmulio. Mažiau nei 70 kilometrų nuo Paryžiaus nutolęs miestas poetui iš Lietuvos tapo ramybės, poilsio ir atgaivos vieta.

Čia O. Milašius praleido ir paskutinius gyvenimo metus, čia ir palaidotas. Sakoma, kad ši vieta poetui primindavusi jo gimtąją Čerėją. Anot jo amžininkų, Fontenblo O. Milašius išmoko prisijaukinti paukščius. Sakoma, kad poetui vaikštinėjant parke ar atėjus prie Cereros statulos buvusios lesyklėlės ir niūniuojant kokią melodiją, paukščiai jam tūpdavę ant pečių. Paukščius auginęs ir namuose Fontenblo.

Linas Maknevičius, asociacijos „Oskaro Milašiaus draugai“ narys, pasakoja: „Kai 1919 m. vyko Taikos konferencija, jau daug kas buvo girdėję apie O. Milašių, nes jis rašė straipsnius į žurnalus ir laikraščius politinėmis temomis. Daugeliui tai buvo atradimas – kokia nepaprastai gražia literatūrine kalba O. Milašiui pavykdavo rašyti diplomatines notas ir paaiškinimus.“

Iš Lietuvos, kuri tuomet buvo Rusijos sudėtyje, O. Milašius išvyko būdamas vienuolikos. Tėvai jį išsiuntė mokytis į Paryžių. Baigęs licėjų, O. Milašius studijavo rytietiškus ir hebrajiškus epigrafus. Prancūzijoje ilgai buvo manyta, kad O. Milašius yra prancūzas, nes rašė tobula, švaria prancūzų literatūrine kalba. Tik daug vėliau, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pradėta domėtis poeto lietuviškomis šaknimis.

Fontenblo savivaldybės atstovė Helene Maggiori teigia, kad O. Milašiaus kūryba ilgai nebuvo platinama dėl autorinių teisių, tačiau šiuo metu draugija jo kūrybą stengiasi skleisti kuo plačiau: „O. Milašiaus kūrybos gerbėjai – labai specifinė, itin neintelektuali auditorija. Jei būtų mano valia, aš, kaip buvusi mokytoja, įtraukčiau jo kūrybą į mokymosi programas. O. Milašiaus poezijos žodžiai – kaip muzika, užpildanti sielą.“

Nors O. Milašius augo lenkiškoje aplinkoje, save laikė lietuviu. Lietuva jam buvusi svajonėse, vėliau vaizduotėje daugelį kartų atkurta poeto gimtinė. Sakoma, kad visą gyvenimą jis pabrėždavo lietuvišką tapatybę – ne tik kaip lietuvių diplomatas, bet ir kaip literatas.

Fonteblo O. Milašius apsistodavęs „Juodojo erelio“ viešbutyje, tik į gyvenimo pabaigą įsikėlė į nuosavus namus. Sakoma, kad šiame viešbutyje pirmą kartą aplankyti jo atvykęs pusbrolis Česlovas Milošas nustebo, nes iš personalo pagarbaus atsiliepimo apie pusbrolį tikėjosi sutikti prabangiai apsirengusį poną, o jį pasitikęs susivėlęs, paukščių aptūptas, Oskaras.

Šiandien Fonteblo poetą įamžinantys simboliai – čia jo vardo aikštė, o miesto bibliotekos kieme šį rudenį atidengta rašytojo bronzinė skulptūra.

Šios skulptūros autorius Klaudijus Pūdymas sako ilgai galvojęs, kaip plastiškai perteikti O. Milašiaus – poeto ir diplomato – dvasią ir išraišką.

O. Milašiaus gerbėjus vienija dar 1966 n. įkurta draugija, kuri ne tik rūpinasi jo kūrybos sklaida, leidiniais, tačiau kasmet organizuoja pasivaikščiojimus O. Milašiaus takais. Aplankomos jo pasivaikščiojimų vietos, namai, jo kapas.

Ilgai dirbęs diplomatu, atsistatydinęs O. Milašius nenutraukė ryšių su Lietuva, rašė Lietuvą garsinančius ir politinės tematikos straipsnius, vertė lietuvių pasakas ir dainas, rūpinosi lietuvių kultūros sklaida. O. Milašius puikiai išmanė prancūzų kultūrą ir politiką, pasak jo amžininkų, poetas buvęs tikras europietis – puikus prancūzas ir tikras lietuvis.

Plačiau – laidos įraše.

Kultūros diena. Detektyvas, vedantis į Prancūzijos miestelį: poeto ir diplomato Oskaro Milašiaus pėdsakais