Kultūra

2019.07.29 21:55

Vilniaus universiteto bibliotekoje – vienintelis Lietuvoje žinomas Martyno Mažvydo autografas

Tęsiame pažintį su naujais UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio registro dokumentais, kuriems liudijimai bus įteikti netrukus – rugsėjo mėnesį. Šįkart kviečiame susipažinti su Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomu vieninteliu žinomu Lietuvoje Martyno Mažvydo autografu.

Pirmieji dokumentai ir jų kolekcijos į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą įrašyti 2006-aisiais. Pirmuoju dokumentu tapo pirmoji lietuviška Martyno Mažvydo „Katekizmas“, kurio vienintelis Lietuvoje esantis egzempliorius saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Nacionaliniame registre iš viso 68 dokumentai: 35 iš jų regioninės ir 33 – nacionalinės reikšmės dokumentai. Vilniaus universiteto bibliotekoje saugoma nemažai vertingų dokumentų, kurie per daugiau nei dešimt metų įtraukti į UNESCO nacionalinį ar regioninį registrą.

Rudenį šį sąrašą papildys dar vienas šios bibliotekos dokumentas, saugomas Retų spaudinių skyriuje, vienintelis žinomas Lietuvoje Martyno Mažvydo autografas. Pasak šio skyriaus vadovės Virginijos Galvanauskaitės, šis registras tarsi Raudonoji knyga, į kurią įtraukiami unikaliausi objektai.

„Štai matote knygos antraštiniame lape yra Martyno Mažvydo įrašas, jo asmeninės knygos liudijimas, lotynų kalba“, – sako VU bibliotekos Retų spaudinių skyriaus vadovė Virginija Galvanauskaitė.

Šio autografo autentiškumas nustatytas 1981-aisiais, kai tuometinio VU bibliotekos direktoriaus Jurgio Tornau prašymu Lietuvos teismo ekspertizės institute buvo atlikta grafologinė rankraštinių įrašų ekspertizė. Tuo metu, buvo patvirtinta, kad lotyniškas rankraštinis įrašas buvo užrašytas Mažvydo, tačiau nei patvirtinta, nei paneigta, kad tas pats žmogus įrašė sakinį graikų kalba.

„Šis įrašas unikalus tuo, kad daugiau Lietuvoje nėra žinoma M. Mažvydo autografų, jis pirmosios knygos lietuvių kalba autorius, dar įdomu, kad yra dar vienas įrašas. Jis graikų kalba, kaip rodo dokumentai, nėra žinoma, ar jo paties, nors labai panašus šriftas ir rašalo spalva. Negalime autentifikuoti autentiškumo, nes per mažai raidžių, bet lotynų kalba tikrai autentiškas ir vienintelis jo autografas“, – sako VU bibliotekos Retų spaudinių skyriaus vadovė.

Plačiau - reportaže