Kultūra

2015.09.08 13:45

Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos ir „Aušros“ muziejaus vadovams įteikti apdovanojimai

BNS 2015.09.08 13:45

Kultūros ministerijos Garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ įvertinti Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza.

Kultūros ministerijos Garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ įvertinti Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza.

Ministerija antradienį pranešė, kad garbingiausiu ministerijos apdovanojimu įvertintas svarus S. Vadišio indėlis ir ypatingi nuopelnai Lietuvos kultūrai, iniciatyvos, inspiruojančios bendruomenę pozityviai veiklai, asmeninė atsakomybė kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.

Architektas-restauratorius S. Vadišis 1990–1991 metais buvo Valstybinio Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotojas, 1991–2003 metais – šio muziejaus direktorius. 2003 metais reorganizavus įstaigą, paskirtas į Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktoriaus pareigas, kurias vykdo iki šiol. Jis taip pat aktyviai dalyvauja valstybinių, visuomeninių ir profesinių (taip pat ir tarptautinių) organizacijų veikloje.

„Jam vadovaujant, parengtas ir nuosekliai įgyvendinamas strateginis Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato apsaugos, tyrimų, populiarinimo ir pritaikymo lankymui planas. 2012 m. parengtas ir pradėtas įgyvendinti projektas „Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas“. Šio projekto tikslas – pritaikyti Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato teritoriją pažintiniam kultūriniam turizmui ir lankytojų poreikiams, sudaryti prielaidas intensyviai muziejinei ir švietėjiškai veiklai, kultūrinių renginių organizavimui, tuo pačiu užtikrinant kultūros paveldo vertybių ir kultūrinio kraštovaizdžio apsaugą“, – teigia ministerija.

R. Balzai apdovanojimas skirtas už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, bendruomeniškumo stiprinimą, asmeninę atsakomybę kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.

Istorikas, paveldosaugininkas, muziejininkas R. Balza respublikiniam Šiaulių „Aušros“ muziejui vadovauja nuo 1997 metų. Kaip pažymi ministerija, jam vadovaujant muziejui, buvo įgyvendinti svarbūs investiciniai projektai: rekonstruoti Chaimo Frenkelio rūmai ir parkas, Žaliūkių medinis vėjo malūnas, „Aušros“ muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.

R. Balza yra vienas iš Šiaulių universiteto Šiaurės Lietuvos istorijos centro įkūrėjų, parengęs šešias Šiaulių universiteto Istorijos katedros paveldosaugos specialiųjų studijų dėstomųjų dalykų programas. Nuo 2005 metų jis yra Lietuvos muziejų asociacijos valdybos pirmininkas, aktyviai dalyvauja kitų organizacijų veikloje.