Kultūra

2015.06.30 16:59

„Santaros-Šviesos“ judėjimas suvažiavime aptarė aktualias Lietuvos problemas

Molėtų rajone Alantoje vyko judėjimo „Santara-Šviesa“ suvažiavimas. Lietuvos ir išeivijos intelektualai sako į šalį pažvelgę kitaip - kalbėta apie skurdą, regionų atskirtį, emigraciją ir demografines problemas.

Molėtų rajone Alantoje vyko judėjimo „Santara-Šviesa“ suvažiavimas. Lietuvos ir išeivijos intelektualai sako į šalį pažvelgę kitaip - kalbėta apie skurdą, regionų atskirtį, emigraciją ir demografines problemas.

Suvažiavime tradiciškai perskaitytas prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas, daug prisidėjusio prie šio projekto. Gimęs Amerikoje pokariu „Santaros-Šviesos“ judėjimas per 21 metus Lietuvoje skelbė dvasinį sąjūdį, nesiekdamas valdžios, bet darydamas poveikį savo knygomis.

Šįkart nuspręsta pažvelgti į kitokią Lietuvą, žmones, ieškančius laimės už jūrų marių, ir likusius gimtinėje, tačiau gyvenančius iš minimalaus atlyginimo ir galbūt todėl bijančius gimdyti daugiau vaikų. 

„Žiūrint į rodiklius, per ateinančius 10–20 metų taip kaip augs mirštamumas, daugės pensininkų ir labai smarkiai sumažės dirbančiųjų skaičius, turint omenyje ir dar besitęsiantį migracijos mąstą, tai rodo, kad šiandien dar nesame toje atomosferoje, kur susidursime su labai daug problemų, bet jau važiuojame į reanimaciją“, – konstatuoj Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės ir politinės kritikos katedros vedėjas filosofas prof. Gintautas Mažeikis.

26 metus Kipre gyveventi rašytoja sako, kad suvažiavimo tema „Veidu į kitą Lietuvą“ aktualilietuviams emigrantams.

„Gyvendama tarp tų dviejų šalių kartais patenku į tokią pasaulio piliečio pasirinkimo dramą, kad nebegaliu būti tarp tų dviejų erdvių ir aš tiesiog tampu kosmopolitu, kuris yra be šaknų. Šaknys yra, bet jos kažkaip atitrūksta. Jautiesi gerai, bet kurioje šalyje“, – tvirtina rašytoja, vertėja Kipro universiteto dėstytoja dr. Dalia Staponkutė.

Diskutuota tema „Mokykla: disciplina ar kūryba“.Ypač prieštaringai buvo vertinama abiturentės iš Kauno kalba.

„Pirmoji valstybinė institucija su kuria susiduria jaunas žmogus yra mokykla. Ne tik siaubingai žemas švietimo lygis, tačiau ir žmogaus vidinės vertės menkinimas lemia potencialiausią atsitraukimą ir, žinoma, migraciją“, – sako kaunietė abiturientė Justė Keturakytė.

Toks abiturientės požiūris labai liūdinantis, įsitikinusi rašytoja Jutta Noak.

„Šioje diskusijoje kalba, kad švietimas – stagnacijoje. Tai mane labai nuliūdino. Minusas Kyla klausimai, ar bus rašomos kokios nors rezoliucijos, ar bus atsiliepta, ar taip ir liks ore visi tie klausimai?“ –svarsto J. Noak.

Jau trečią dešimtmetį lietuvoje veiklą  tęsianti  santara-šviesa yra daugiau nei  vienos kartos projektas.