Kultūra

2015.09.08 13:45

Pašto ženklas – kalbininkui J. Juškai

ELTA 2015.09.08 13:45

Šeštadienį apyvartoje pasirodys naujas pašto ženklas, skirtas lietuvių kalbininko Jono Juškos 200-osioms gimimo metinėms. Jį sukūrė Vaclovas Butrimas.

Šeštadienį apyvartoje pasirodys naujas pašto ženklas, skirtas lietuvių kalbininko Jono Juškos 200-osioms gimimo metinėms. Jį sukūrė Vaclovas Butrimas.

300 tūkst. tiražu išleidžiamo pašto ženklo nominalas – 0,58 euro. Su šiuo pašto ženklu apyvartoje pasirodys ir pirmosios dienos vokas. Šeštadienį korespondencija, apmokama naujaisiais pašto ženklais, Vilkijos pašte bus antspauduojama pirmosios dienos datos spaudu.

J. Juška gimė 1815 m. Dilbėje, Žarėnų valsčiuje. Mokėsi Kražių kolegijoje, Charkovo universitete studijavo klasikinę filologiją (1840-1844). Mokytojavo įvairiuose Rusijos miestuose. Recenzavo Augusto Šleicherio lietuvių kalbos gramatiką (rusų k., 1857).

J. Juška – pirmasis lietuvių kalbininkas, domėjęsis lietuvių kalbos ir sanskrito santykiais, sudarė rankraštinį lietuvių-sanskrito kalbų žodynėlį. Prisidėjo prie brolio Antano Juškos leksikografijos ir tautosakos veikalų rengimo, redagavo jo lietuvių-lenkų žodyną, galutinai suredagavo 10 lankų, išvertė iki L raidės į rusų kalbą, patikslino vertimą į lenkų kalbą.

Sulaukęs 70 metų, mirė 1886 m. gegužės 11 d. Kazanėje (Rusija). 1990 m. palaikai perlaidoti Veliuonoje (Jurbarko r.).