Kultūra

2015.09.08 13:45

Vyriausybė ir žydų atstovai sutarė dėl plano išsaugant paveldą bei kapines

BNS 2015.09.08 13:45

Vyriausybės atstovai su Lietuvos ir užsienio žydų organizacijomis ketvirtadienį sutarė siekti išsaugoti architektūrinį žydų paveldą bei kapines Lietuvoje, taip pat suteikti visuomenei daugiau informacijos apie žydų istoriją.

Vyriausybės atstovai su Lietuvos ir užsienio žydų organizacijomis ketvirtadienį sutarė siekti išsaugoti architektūrinį žydų paveldą bei kapines Lietuvoje, taip pat suteikti visuomenei daugiau informacijos apie žydų istoriją.

Pirmajame komisijos, skirtos nagrinėti žydų kultūros ir istorijos klausimams, posėdyje sutarta parengti veiksmų planus dėl žydų kapinių registracijos ir išsaugojimo, taip pat dėl žydų kultūros paveldo objektų tvarkymo ir pritaikymo visuomenės reikmėms, BNS sakė Vyriausybės kanceliarijos Užsienio ir Europos Sąjungos reikalų skyriaus patarėja Lina Saulėnaitė.

„Taip pat sutarta visuomenei suteikti prieigą prie archyvinių dokumentų juos skaitmeninant – tai yra YIVO Žydų tyrimo instituto projektas. Kadangi buvo pristatytos registruotos ir neregistruotos kapinės, masinio žudymo vietos, kalbėta, kad visos šios vietos turi atsidurti registre“, – sakė ji.

Anot Vyriausybės atstovės, žydų bei visos Lietuvoje esančios kapinės turėtų būti registruotos iki 2017-ųjų. Komisija šioje srityje prašys ir Savivaldybių asociacijos pagalbos.

Kol kas sutarta tik dėl planų parengimo – iškilus problemoms, komisija ateityje žada siūlyti konkrečius sprendimus Vyriausybei.

Lietuvos žydų bendruomenė informavo, kad posėdyje atkreiptas dėmesys į planus restauruoti sinagogas ir kitas žydų paveldo vietas, įtraukiant informaciją ir apie žydų gyvenimą bei kultūrą Lietuvoje. Bendruomenės atstovai atkreipia dėmesį, kad skaitmeninant archyvinius dokumentus su YIVO institutu bendradarbiauja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka bei Lietuvos centrinio valstybės archyvas.

„Komisijos nariai sutiko, kad būtina dėti daugiau pastangų mokant Lietuvos vaikus apie Lietuvos žydų istoriją, įskaitant žydų indėlį Lietuvoje ir pasaulyje, bei Holokaustą Lietuvoje. Tam reikia išsamiai nagrinėti dabartines ugdymo programas ir vadovėlius, peržiūrėti kitas veiklas, tokias kaip mokyklos moksleivių vizitai į muziejus ir istorines vietas“, – teigiama Lietuvos žydų bendruomenės pranešime.

Komisijos posėdyje dalyvavo valstybės institucijų atstovai ir žydų atstovai iš Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės bei tarptautinių žydų organizacijų – Amerikos žydų komiteto, Žydų kapinių Europoje išsaugojimo komiteto, YIVO Žydų mokslinių tyrimų instituto ir Pasaulio žydų restitucijos organizacijos.

Lietuvos institucijoms komisijoje atstovauja Vidaus reikalų, Teisingumo, Užsienio reikalų, Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos savivaldybių asociacija.

Komisijai, kuriai vadovauja Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis, pavesta nagrinėti klausimus, susijusius su Lietuvos žydų kultūros ir istorijos paveldu, žydų kapinių ir žydų masinių kapaviečių Lietuvoje išsaugojimu bei kitus Lietuvos žydų kultūros ir istorijos klausimus, taip pat teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl pavestų uždavinių įgyvendinimo.