Gyvenimas

2020.10.09 16:07

Marius Čepulis. Už ką balsuotų gyvūnai

Marius Čepulis, gamtos fotografas, LRT.lt2020.10.09 16:07

Artėjant rinkimams susirinko miško laukymėje įvairiausio plauko gyvastis: ir aštuonkojai, ir šešiakojai, ir plunksnuoti, ir žvynuoti, ir raguoti, ir beragiai, bei pradėjo ginčytis ir rėkauti, už ką gi jie savo balsą atiduotų. 

Gandras, tas, kuris baltas, raudonu snapu ir apdergtom kojom (negalvokit nieko blogo, jie taip savo kūno temperatūrą reguliuoja), pasakė trumpai ir aiškiai:

– Aš balsuosiu tik už tuos, kurie skatins mano būstų renovaciją ir elektrifikaciją (statys daugiau elektros stulpų). Tie kurie įteisins dažnesnį žolės pjovimą su geresne technika, kad ir didesnius kiškius mažesniais gabaliukais mano paruoštų. Taip pat už tuos, kurie užtikrins gerus diplomatinius santykius su Libanu, kad turėčiau saugų migracijos koridorių.

– O aš, o aš, – sukliko gervė, – balsuosiu už tuos, kurie bus prieš visokius biokurus ir niekam nereikalingus rapsus, o mokės dotacijas grūdų augintojams. Grūdams valio.

– Ne, ne, kanapėms valio, kanapėms, – sučirškė žaliukės ir žvirbliai.

– Aš palaikau gervės poziciją, – suburkavo karvelis, – taip, grūdai yra gerai. Bet to neužtenka. Jūs pasižiūrėkit, kas dedasi miestuose? Kur dingo visi paminklai? Kaip mums dabar grožėtis menu? Vieno vamzdžio visiems balandžiams nubalinti neužteks. Gerai, va Kaunas pasistatė arklį su nepasvirusiu diedu. O sostinėj nori paskutinį Cvirką nukelt. Menas turi būti liaudžiai. Mūsų frakcija balsuos už visų paminklų sugrąžinimą iš Grūto parko, nes neišsilavinę miško paukščiai nemoka jo deramai įvertinti.

– Taip, taip, taip, menas yra labai svarbu, – lyg tarp kitko, lyg sau flegmatiškai pasakė briedis. Bet aš nieko nekeisčiau. Manau, pritars man elniai, stirnos ir tie, nu tie, atvykėliai, a, va – danieliai, kad reikia dar labiau skatinti miškų kirtimus. Kuo daugiau kirtaviečių virs jaunuolynais, tuo bus geriau visiems. Ar ne taip, kolegos? Taip pat reiktų bendro sutarimo, kad būtų sodinama daugiau pušų ir uždraustų jas purkšti tais bjauriais dažais. Mes už ekologiją. Na, gal dar pridurčiau, kad balsuotumėm už tą partiją, kuri nuimtų tvoras tiek miškuose, tiek keliuose. Visų svarbiausia – judėjimo laisvė.

– Pritariu, kolegai briedžiui, – subliovė stumbras. Aš už didesnius jaunuolynų plotus. Bet griežtai nepritariu gervei, nes daugiau reikia sodinti rapsų ir runkelių. Atgaivinkim cukraus pramonę, po galais, kiek mes galime jį importuoti. Runkeliai yra jėga, – nurijo gausiai pasirodžiusias seiles. – Taip pat norėtumėm koridoriaus nuo Kėdainių iki Suvalkų, kad galėtumėm vykdyti mainų programą su kolegomis iš Lenkijos. Ir balsuosim už tuos, kas už draugiškus santykius su visais kaimynais. Tvora su Gudija turi būti nugriauta. Taip pat norime, kad alkoholio pramonė pagaliau nustotų vartoti mūsų vardą, o Googlo paieškoje pirmose pozicijose būtų mūsų, o ne butelio atvaizdas. Už blaivią tautą, už runkelius, vyrai!

– Kaip karvė, tai ir nusišneka, – sau po nosim sušnabždėjo vilkas. – Šita, kolegos. Aš manau, kad jūs visi man pritarsit, jūsų pačių labui. Kad turime balsuoti už tuos, kurie būtų už kompensacijas. Už kuo didesnes kompensacijas, dotacijas, premijas, priemokas, išmokas gyvulininkystei. Norite ramaus gyvenimo? Mes tai galime kartu pasiekti. Tiesiog pabalsuokit už tuos, kurie mums į pamiškes pristatytų daugiau avinų. Daugiau avinų – ramesnis gyvenimas!

– Jūs, pilkiai, tik savęs žiūrit, – sukiauksėjo lapė. – Aš balsuosiu už tuos, kurie palaiko kailių fermas (dėl šventos ramybės), ir už tą partiją, kurioje mažiausiai medžiotojų. Taip pat už tuos kurie pritaikys miestų infrastruktūrą patogesniam lapių gyvenimui.

– Kva, kolegos, kolegos, išgirskite ir mus, vandens gyvius, – sukurkė varlė. Mes, varlės, savo balsą atiduosim tiems, kas nugriaus gandrų lizdus, kas balandžio mėnesiais visiškai uždarys eismą keliuose (galimos požeminės perėjos, nes mes linkusios į kompromisus), kas visiškai sustabdys melioraciją ir priveis bebrų. Taip pat, kadangi žuvys neturi balso, bet turi teises, tai norėčiau perduoti ir jų pageidavimus.

Tiesa, pusės žodžių nesupratau, bet skaitau: „Visų pirma, mes balsuosim už tuos, kas užkimš nuotekų vamzdžius, kas uždraus laukų tręšimą (dėl didėjančios eutrofikacijos ir negyvų zonų atsiradimo Baltijos jūroje), kas sutvarkys atliekų sektorių ir iki minimumo apribos mikroplastiko patekimą į vandens ekosistemas, kas uždraus verslinę žvejybą, kas smarkiai apribos lydekų, ešerių, kuojų, karšių, karosų, stintų mėgėjišką žūklę (kompensacijai atiduodam lašišas).“

– Kadangi jau buvom paminėti, – patiesino ūsus bebras, – tai norėtumėm atkreipti dėmesį į lygias darbo sąlygas. Kodėl mes vieni turim arti, o mūsų darbo vaisiais naudojasi visi, kas netingi? Mums nėra sunku, bet tada norėtumėm socialiai teisingo užmokesčio. Mes balsuosim už tuos, kas rezerve esančius miškus atiduos bebrams. Manau, tai teisinga. Taip pat, kadangi mes esam priversti gyventi tik su vienu partneriu, tai mes esame už šeimą. Ir balsuosim už tuos, kas palaiko šeimos vertybes.

– Klausyk, bebras, ar niperdaug, tu čia nori, – suurzgė šleivakojė, – Aš palaikau karvių, oi stumbrų paziciją ir esu už nuosaikesnę užsienia palitiką. Balsuosiu už tuos, kas pažadės prijungt Rusiją ir Gudiją. Nu ir sava paziciją galiu visada peržiūrėt, už nedidelę simbolinę bačkutę medaus arba midaus, che, che.

– Mes, bestuburiai, - ultragarsu suspigo šliužas, – norime atkreipti dėmesį į kitataučių padėtį šalyje. Mes reikalaujame lygių teisių su sra...

– Su sraigėmis, – pratęsė ežys čiaumodamas rudą riebų šliužą ir nukurnėjo miegot.

– Kolegos, kolegos, – suūkė ir stuktelėjo sena gumbuota lazda apuokas. Visi nutyko ir pasiruošė klausytis, ką pasakys išmintingiausias miško paukštis. – Kolegos, ar jūs visai pamišot? Ar jūs nežinot, kad rinkimai tik apgaulė, jie jus tik nori privilioti, kad jus suvakcinuotų, per 5G spinduliuotę jums implantuotų čipus, ir sektų bei reguliuotų jūsų gyvenimą. Aš neseniai pasprukau iš jų pagrindinės bazės Ventės rage ir mačiau tai savo akimis. Neikit balsuot, nebūkit avys, nes tai yra sąmokslas.

– Šitam šeniai reikia gydytiš, – sušnypštė angis. – Kodėl niekaš nekalba apie šveikatos apšaugą? Dabar meš turime vieną vienintelį daktarą Oiškaudą, kuris rūpinaši visų gerove. Tik jo dėka tapome šveikešni, judrešni, blaivešni, mažiau laiko praleidžiam gydymo įštaigoše. – Kad, ten neįleidžia, – kažkas riktelėjo, bet buvo nutildytas stuktelėjimu į galvą. – Taigi, prašau palaikyti vieną ir vienintelį višų gelbėtoją, kuriš geriaušiai gaudoši šituacijoje. Už Oiškaudą!

– Krun, – ramiai bet įsakmiai sukrunkė kranklys. Aš balsuosiu už tuos, kieno geriausia švietimo programa. Matematika turi tapti prestižine disciplina iki 2024. Chemijos, fizikos ir biologijos turi būti po 6 pamokas per savaitę. Egzaminai turi būti laikomi viena iš užsienio kalbų. Mokytojai turi turėti asmeninius vairuotojus, virėjus ir asistentus. Muzikos pamokose turi skambėti tik sunkusis rokas. Krepšinis turi būti išbrauktas iš fizinio lavinimo pamokų, nes neigiamai veikia politinį lauką. Taip pat reikalausiu, kad iš mokslo įstaigų būtų pašalinti pelėdų irgi apuokų portretai.

– Mes norime daugiau mėšlo, – rėkė musės ir mėšlavabaliai. – Mes už tvarką ir teisingumą, - rėkė barsukas su ereliu. – Mes, už krikščioniškas šeimos vertybes, - čiaumodama vyro galvą, šaukė maldininko pati.

– Mes už, mes norim, balsuokit, rinkit, – ūžė visi.

Tuo metu aplink visus cykiai cykiai nusiurbinėdami kraują skraidė uodas, briedmusė ir ropinėjo erkė – ne kasdien tokia proga pasitaiko. O miegapelei niekas nerūpėjo, nes ji ramiai sau parpė po žeme.

Nebūk miegapelė, nepramiegok rinkimų ir nueik balsuot.

P. S. Visi personažai išgalvoti ir sutapimai su realiais veikėjais yra atsitiktiniai.

Draudžiama publikuoti šį komentarą bet kurioje žiniasklaidos priemonėje, išskyrus LRT.lt, be raštiško autoriaus sutikimo.