captcha

Jūsų klausimas priimtas

Trakai – Europos alternatyvaus turizmo lyderiai

Tra­kai pel­nė pir­mą­ją vie­tą Eu­ro­pos al­ter­na­ty­vių tu­riz­mo vie­tų de­šim­tu­ke. Tai pa­skel­bė po­pu­lia­rus pa­sau­lio ke­liau­to­jų blo­gas Tri­po­to.com.
K. Vanago (BFL) nuotr.
K. Vanago (BFL) nuotr.

Tra­kai pel­nė pir­mą­ją vie­tą Eu­ro­pos al­ter­na­ty­vių tu­riz­mo vie­tų de­šim­tu­ke. Tai pa­skel­bė po­pu­lia­rus pa­sau­lio ke­liau­to­jų blo­gas Tri­po­to.com.

In­ter­ne­to sve­tai­nė­je, ku­rio­je vi­so pa­sau­lio ke­liau­to­jai da­li­ja­si ke­lio­nių įspū­džiais ir ge­riau­siais marš­ru­tais, ra­šo­ma: „Jei ma­no­te, kad Ei­fe­lio bokš­tas yra ne dau­giau nei pre­ten­zin­gas me­ta­lo lau­žas, o Big Be­nas – lai­ko švais­ty­mas, jums tu­rė­tų pa­tik­ti Tri­po­to al­ter­na­ty­vus gi­das po Eu­ro­pą.“

Pir­mo­je šio gi­do vie­to­je pui­kuo­ja­si Tra­kai.

Į al­ter­na­ty­vių tu­riz­mo vie­tų pen­ke­tu­ką Eu­ro­po­je taip pat pa­te­ko Brno (Če­ki­ja), Lau­terb­ru­ne­nas (Švei­ca­ri­ja), Ros­kil­dė (Da­ni­ja), ir Halš­ta­tas (Aus­tri­ja). Li­ku­sias 5 al­ter­na­ty­vaus tu­riz­mo vie­tas ke­ti­na­ma pa­skelb­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to (VTD) duo­me­ni­mis, 12 proc. Lie­tu­vą lan­kan­čių už­sie­nio tu­ris­tų į sa­vo ke­lio­nės marš­ru­tą įtrau­kia ir se­ną­ją Lie­tu­vos sos­ti­nę Tra­kus.

Pa­sak VTD spe­cia­lis­tų, Tra­kų ku­ror­tą ak­ty­viai lan­ko ne tik Lie­tu­vo­je vie­šin­tys eu­ro­pie­čiai, bet ir tu­ris­tai iš to­li­mų ša­lių – Ja­po­ni­jos, Ki­ni­jos, JAV.

Tra­kuo­se tu­ris­tus ža­vi vi­du­ram­žių pi­lis ir jo­je ren­gia­mi fes­ti­va­liai, van­dens pra­mo­gos, Užu­tra­kio dva­ro so­dy­ba, ka­rai­mų kul­tū­ra ir pa­tie­ka­lai.

Tri­po­to.com ap­ra­šo Tra­kus kaip mies­te­lį prie eže­rų, ku­ris ke­ri ra­miais van­de­ni­mis ir nuo­sta­biais sau­lė­te­kiais. „Įsp­raus­tas tarp dvie­jų eže­rų, au­to­mo­bi­liu leng­vai pa­sie­kia­mas iš Lie­tu­vos sos­ti­nės Vil­niaus, šis pi­lių ir me­di­nių tro­be­lių klas­te­ris – leng­vas vie­ti­nių pa­bė­gi­mas iš mies­to. Re­gio­nas yra Tra­kų is­to­ri­nio na­cio­na­li­nio par­ko sau­go­ma te­ri­to­ri­ja – vie­na ne­dau­ge­lio vie­tų, ku­rio­je ga­li žvilg­te­lė­ti į ka­rai­mų kul­tū­rą“, – ra­šo Tri­po­to.com.

In­ter­ne­to sve­tai­nė pa­žy­mi, kad Eu­ro­pa – tai ne tik Par­yžius ar Ro­ma. Ge­riau­siai Eu­ro­pos dva­sią, anot ke­liau­to­jų blo­go, at­sklei­džia ma­žos, daž­nai į ti­pi­nius tu­ris­tų marš­ru­tus net ne­pak­liū­van­čios vie­tos.

 

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...