captcha

Jūsų klausimas priimtas

Kaliningradas pamiršta mėsos skonį

Ru­si­jos drau­di­mas į jos te­ri­to­ri­ją iš Lie­tu­vos ir Len­ki­jos įvež­ti bet ko­kius ga­ta­vus mė­sos pro­duk­tus, ku­riuo­se yra kiau­lie­nos, jau smo­gė pa­čiai Ru­si­jai, ypač Ka­li­ning­ra­do sri­čiai, rašo „Lietuvos žinios“.
A. Ufarto (BFL)nuotr.
A. Ufarto (BFL)nuotr.

Ru­si­jos drau­di­mas į jos te­ri­to­ri­ją iš Lie­tu­vos ir Len­ki­jos įvež­ti bet ko­kius ga­ta­vus mė­sos pro­duk­tus, ku­riuo­se yra kiau­lie­nos, jau smo­gė pa­čiai Ru­si­jai, ypač Ka­li­ning­ra­do sri­čiai, rašo „Lietuvos žinios“.

Šio­je nuo Ru­si­jos at­skir­to­je te­ri­to­ri­jo­je mė­sa ne­tru­kus ga­li tap­ti itin re­tu de­li­ka­te­su – dar iki pirmadienio, kai įsi­ga­lio­jo vi­suo­ti­nis drau­di­mas įvež­ti kiau­lie­ną, per pa­sta­rą­sias dvi sa­vai­tes kai ku­rie mė­sos ga­mi­niai Ka­li­ning­ra­de pa­bran­go dvi­gu­bai. Mė­sos trūks­ta ne tik par­duo­tu­vė­se, jos ne­tu­ri ir per­dir­bė­jai, to­dėl mė­sos kai­nos ne­iš­ven­gia­mai augs.

Skai­čiuo­ja­ma, kad dėl šio drau­di­mo Lie­tu­vos mė­sos per­dir­bė­jai ne­gaus apie 90 mln. li­tų pa­ja­mų, ta­čiau da­lį jų ga­li kom­pen­suo­ti pro­duk­ci­jos par­da­vi­mas nau­jo­se rin­ko­se. O Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je jau ar­ti­miau­siu me­tu kiau­lie­na ga­li tap­ti re­te­ny­be par­duo­tu­vė­se.

Kaip LŽ pa­sa­ko­jo Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je gy­ve­nan­tis Igo­ris L., kiau­lie­na ir šios mė­sos ga­mi­niai pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį bu­vo per­ka­miau­sia pre­kė Ka­li­ning­ra­do cen­tri­nė­je tur­ga­vie­tė­je. „To, ką bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti šį kar­tą, net nė­ra ko ly­gin­ti su si­tua­ci­ja sau­sio pra­džio­je. Tuo­met mė­sos pa­si­rin­ki­mas bu­vo di­džiu­lis, o da­bar kiau­lie­na graibs­ty­te graibs­to­ma“, – tei­gė pa­šne­ko­vas, iro­ni­zuo­da­mas, kad jis ir ki­ti ka­li­ning­ra­die­čiai ver­čia­mi ne sa­vo va­lia tap­ti ve­ge­ta­rais.

Pa­sak vy­riš­kio, ki­log­ra­mas kiau­lie­nos far­šo iš ry­to kai­na­vo apie 230 rub­lių (16 li­tų), o vė­liau kai­na ki­lo iki 260 rub­lių (18 li­tų), kiau­lie­nos sker­die­ną su kau­lais ir di­džiu­liu rie­ba­lų kie­kiu par­da­vi­nė­jo ne ma­žiau kaip už 210 rub­lių (15 li­tų), vir­tos deš­ros ir pie­niš­kos deš­re­lės kai­na­vo nuo 280 iki 320 rub­lių (20–23 li­tus), par­ūky­ta, rū­ky­ta deš­ra – 400–700 rub­lių (28–50 li­tų). Pa­na­ši si­tua­ci­ja ir Ka­li­ning­ra­do pre­ky­bos cen­truo­se.

„Kiek gir­dė­jau, la­bai bran­gi mė­sa ir ki­tuo­se sri­ties mies­tuo­se. Mes, ka­li­ning­ra­die­čiai, dar šiek tiek jos įsteng­si­me įpirk­ti, nes gau­na­me di­des­nius at­ly­gi­ni­mus – 15–22 tūkst. rub­lių (1060–1560 li­tų), o ma­žes­nių mies­tų gy­ven­to­jai už­dir­ba vos iki 12 tūkst. rub­lių (850 li­tų)“, – LŽ sa­kė Ka­li­ning­ra­do gy­ven­to­jas.

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...