Eismas

2018.05.12 13:00

Skambina pavojaus varpais: „ratuotiems frankenšteinams“ atveriamas kelias į Lietuvą

Jau netrukus – nuo šių metų gegužės 20-osios – įsigalioja keletas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo korekcijų, kuriomis keičiama į Lietuvą iš Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių įvežamų transporto priemonių registravimo bei techninės apžiūros (TA) tvarka. Esminė permaina – Lietuvoje bus pripažįstama EEE šalyse atlikta TA, o pakartotinai jos atlikti Lietuvoje nebereikės. TA specialistai pastebi, kad šiai permainai mūsų šalis nėra tinkamai pasiruošusi.

Spraga „frankenšteinams“

Iki šiol nenaujas automobilis Lietuvoje būdavo registruojamas pasirūpinus privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu ir atlikus privalomąją techninę apžiūrą. „Transekstos“ atstovai tikina, kad įsigaliojus Lietuvos transporto saugos administracijos l. e. direktoriaus pareigas einančio Geniaus Lukošiaus įsakymui dėl techninės apžiūros pripažinimo tvarkos, procedūra registruojant supaprastės.

Jei iš kurios nors EEE šalies atgabentas automobilis tebeturi galiojančią techninės apžiūros pažymą, patikrinti tokios transporto priemonės „sveikatos“ kuriame nors Lietuvos techninės apžiūros centre nereikės – „Regitra“ galės tą transporto priemonę įregistruoti.

Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ duomenimis, šiuo metu atliekant į mūsų šalį įvežtų automobilių patikrą, teigiamą išvadą pirmuoju bandymu gaudavo apie 57 proc. transporto priemonių. Nors tai šiek tiek geresnis rodiklis, nei Lietuvoje ilgą laiką eksploatuojamų automobilių (kontrolieriai didelių trūkumų neaptinka kiek daugiau nei 52 proc. lengvųjų automobilių), visgi kai kurie dalykai kelia nerimą dėl atsirandančių naujų galimybių mūsiškį transporto parką papildyti „ratuotais frankenšteinais“.

„Norime atkreipti dėmesį, kad nemaža dalis transporto priemonių iš Europos ekonominės erdvės valstybių į Lietuvą patenka jau būdamos išregistruotos pakankamai ilgą laiką jų kilmės šalyje, galimai po eismo įvykių, po kurių paprastai panaikinamas transporto priemonės techninės apžiūros galiojimas. Tačiau net tais atvejais, kai informacija apie avarijos metu patirtus automobilio konstrukcijos apgadinimus, turinčius įtakos saugiam eismui, atsiduria atitinkamose duomenų bazėse, techninės apžiūros pažymoje jokių papildomų įrašų neatsiranda. Todėl net oficialiai pripažinta „pavojinga atlieka“, tačiau automobilio išvaizdą atgavusi transporto priemonė Lietuvoje turės visas galimybes grįžti į eismą – tereikės pateikti minėtą galiojančią techninės apžiūros pažymą, kuri savaime neturi jokių apsaugos nuo klastojimo „saugiklių“ ir gali būti atspausdinama paprasčiausiu spausdintuvu“, – perspėja asociacijos „Transeksta“ direktoriaus pavaduotojas Audrius Glėbus.

Specialisto teigimu, nesklandumų būtų išvengta, jei veiktų vieninga ES sistema.

„Atsižvelgiant į Lietuvą įvežamų ir pirmą kartą registruojamų transporto priemonių kiekį bei jų techninę būklę, manytume, kad techninės apžiūros, atliktos kitoje valstybėje narėje, galiojimo pilnavertis pripažinimas gali būti įgyvendintas tik susiejus esamas nacionalines informacines sistemas ir duomenų bazes, siekiant užtikrinti už transporto priemonių apžiūrą, registravimą ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių kompetentingų institucijų, techninės apžiūros centrų keitimąsi su techninės apžiūros galiojimu susijusia informacija. Tačiau, mūsų žiniomis, kol kas toks susiejimas nėra įgyvendintas“, – pastebi A. Glėbus.

BNS nuotr.

„Transekstos“ duomenimis, Lietuvoje naudojamoje tarptautinėje duomenų bazėje EUCARIS informacija apie atliktas technines apžiūras ir jų galiojimą nekaupiama – tik keletas šalių (Belgija, Olandija) po eismo įvykių perduoda informaciją, kad transporto priemonei būtina atlikti specialų techninį patikrinimą, kuris apima platesnį, nei numatyta šalyje periodinė techninė apžiūra, patikrinimą.

„Transeksta“ vadovų ir specialistų manymu, riziką nukentėti nuo nesąžiningų, „nurašytus“ automobilius parduodančių ir duomenis klastojančių veikėjų padėtų reglamentas, jei supaprastinta tvarka būtų registruojamos tik tos transporto priemonės, apie kurių apžiūros galiojimą informacija pasiekiama elektroniniu būdu. T. y. esant galimybei visai kanalais patikrinti jos eksploatavimo istoriją ir statusą.

Būtent tokių nuostatų laikomasi kaimyninėje Latvijoje. Beje, naujieji reikalavimai techninei apžiūrai ir jos pripažinimui kitose valstybėse narėse, privalo būti įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2021-ųjų gegužės 20 d.

Būtent tada, visos EEE šalys privalės būti baigusios įgyvendinti informacijos mainus tarp duomenų bazių elektroniniu būdu.

Sako, kad bus paprasčiau

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) tikina, kad naujoji sistema veiks be problemų.

„Pagrindinė naujovė – palengvės naudotų transporto priemonių registracija. ES šalyje naudotą transporto priemonę su galiojančia technine apžiūra (pagal naujos direktyvos reikalavimus) įsigijęs asmuo techninės apžiūros Lietuvoje galės neatlikinėti ir iš karto registruoti transporto priemonę. Techninė apžiūra bus užskaitoma tam pačiam laikotarpiui, kuriam buvo suteikta ES šalyje, bet tas laikotarpis negalės skirtis nuo Lietuvoje numatyto techninių apžiūrų periodiškumo“, – teigiama LTSA atsakyme DELFI.

Naudotą transporto priemonę Lietuvoje ketinantis perregistruoti asmuo privalės pateikti techninės apžiūros dokumentą, kuriame turės būti nurodyta:

1. transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN arba važiuoklės numeris);
2. transporto priemonės valstybinis numeris ir registracijos valstybės ženklas;
3. techninės apžiūros vieta ir data;
4. ridos skaitiklio (jei yra) rodmenys tuo metu, kai buvo atliekama techninė apžiūra;
5. transporto priemonės kategorija (jeigu nustatyta);
6. nustatyti trūkumai ir jų pavojingumo lygis;
7. techninės apžiūros rezultatas;
8. kitos techninės apžiūros data arba šios pažymos galiojimo laikotarpio pabaigos data (jeigu ši informacija nepateikiama kitu būdu);
9. techninę apžiūrą atlikusios organizacijos arba centro pavadinimas ir už apžiūrą atsakingo kontrolieriaus parašas arba tapatybės duomenys; arba registruojanti institucija šią informaciją gaus elektroniniu būdų iš tos šalies, kurioje transporto priemonei buvo atlikta privalomoji techninė apžiūra.

„Reikėtų atkreipti dėmesį, kad privalomoji techninė apžiūra nebus pripažįstama, kai Europos ekonominės erdvės valstybės Transporto priemonių registre, kuris yra tiesiogiai prieinamas VĮ „Regitra“, arba transporto priemonės registracijos dokumentuose bus informacija apie transporto priemonei išduotą sunaikinimo pažymėjimą bei transporto priemonės pažeidimus, dėl kurių yra panaikintas leidimas dalyvauti viešajame eisme“, – rašoma LTSA atsakyme.