Eismas

2021.02.12 14:18

Tyrimas parodė, kokią laisvę turi vairavimo mokyklos – mokymų kokybės vertinimas neegzistuoja

Marius Eidukonis, LRT.lt2021.02.12 14:18

Vairavimo mokymų vykdymo kontrolės priežiūra mūsų šalyje rūpinasi Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA), tačiau į tikrinamas vairavimo mokyklas atvykę inspektoriai viską vertina labai formaliai, o mokymo kokybės klausimas apskritai nekeliamas.

3 akademinės valandos psichologijos

Pažeidimą padarę ir teisę transporto priemonę valdyti praradę vairuotojai turi trumpam grįžti į vairavimo mokyklos mokinių gretas. Pagal patvirtintą Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašą, prasižengusiojo vairavimo mokykloje laukia 45 minučių individuali konsultacija su psichologu. Per ją turėtų būti analizuojamas KET pažeidimas, už kurį buvo taikyta administracinė atsakomybė. „Šios analizės tikslas – suvokti savo nesaugaus vairavimo priežastis, aplinkybes ir galimas pasekmes ir suprasti, kaip jų išvengti“, – apie mokymų subtilybes pasakoja LTSA atstovai.

Taip pat prasižengusiojo laukia ir ne trumpesnis nei 90 minučių trukmės psichologo vedamas kursas, kuriame siekiama suteikti papildomų žinių apie vairuotojo asmenybės bruožų, savybių, asmeninių vertybių, stereotipų įtaką elgesiui kelyje, apie emocijų ir jų suvokimo svarbą vairuojant transporto priemonę.

Atkreipiamas dėmesys į alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, taip pat streso, miego trūkumo, nuovargio, ligos įtaką vairuotojo dėmesingumui, situacijos vertinimui, sprendimų priėmimui. Dėstoma ir apie vairavimo, eismo kultūrą, pagarbą kitiems eismo dalyviams ir atsakomybę už juos ir save. Individualaus prasižengusiojo ir psichologo pokalbio įrašas nedaromas, filmuojamas tik ilgasis – 90 minučių kursas.

Formalūs patikrinimai

LTSA Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjos Eglės Kučinskaitės atsiųstame atsakyme LRT.lt teigiama, kad LTSA vykdo planinius ir neplaninius vairavimo mokyklų veiklos patikrinimus. Patikrinimas vyksta pagal patvirtintus klausimynus. Per patikrinimą žiūrima, ar pati papildomo mokymo įstaiga atitinka reikalavimus ir ar ji vykdo
veiklą laikydamasi nustatytų reikalavimų: ar daromi privalomi įrašai, ar perduodama laiku informacija VĮ „Regitra“, ar dirba tinkami vairavimo mokytojai ir t. t.

Deja, bet įstatyminis reguliavimas nenumato kokybės vertinimų kriterijų, tad LTSA tikrintojai negali pasakyti, ar mokymas vykdomas kokybiškai, ar bandoma atitikti tik formalius laiko ir turinio gairių reikalavimus.

Nežino, kaip vertinti paslaugos kokybę

Dėl to, kad individualus pokalbis apie padarytą KET pažeidimą nėra filmuojamas, negalima įvertinti, kiek giliai aiškinamasi pažeidimo padarymo priežastis ir kiek skiriama dėmesio paties pažeidėjo refleksijoms. Taigi, ar vėl vairavimo mokyklos suole atsidūręs vairuotojas pasimokė iš savo padarytų klaidų, neaišku, nors šio 45 minučių susitikimo su psichologu prasmė būtent tokia.

LTSA atsiųstame atsakyme net keliamas klausimas, ar mokymų kokybei gali būti nustatyti kriterijai. „Ar tai, kad vairuotojas daugiau nepadaro nusižengimų, galėtų būti vienas iš kokybės kriterijų, sunku būtų vienareikšmiškai pasakyti. Galbūt tam turėjo įtakos papildomas mokymas, o gal vis dėlto kitos aplinkybės, pvz., asmeninės savybės ir pats žmogus priėmė sprendimą keisti elgesį. O gal kokybės kriterijus galėtų būti tai, kad nėra skundų dėl mokyklų veiklos iš šiuos mokymus pabaigusių asmenų? Taip pat vieta diskusijai, jei būtų peržiūrimi papildomo mokymo tikslai“, – rašoma atsakyme LRT.lt.

Tikrintojams trūksta kompetencijų

Be to, patys LTSA atstovai pripažįsta, kad, tikrindami psichologo vedamą kursą, nevertina kokybės, – LTSA specialistai neturi reikiamų kompetencijų, nes reikia vertinti psichologo darbą. LTSA vertina, ar psichologo pamoka truko 90 min., ar girdime raktinius žodžius pagal minimus punktus ir t. t.

Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo 8 punktas sako, jog individualios padaryto KET pažeidimo analizės su psichologu įrašai nedaromi. „Kadangi įrašas nedaromas, LTSA neturi galimybės įvertinti, ar pokalbis atitinka reikalavimus. Belieka pasitikėti psichologo profesionalumu, jo asmenine atsakomybe bei papildomo mokymo įstaigos atsakingumu užtikrinant papildomo mokymo kokybę. Be to, LTSA nė karto nesulaukė jokių indikacijų, kad individualios analizės laikas būtų skiriamas ne tam, kam jis skirtas“, – komentuoja vairavimo mokymo įstaigų kontrole besirūpinančios įmonės atstovai.

Tyrimas atskleidė tikrą situaciją

LRT.lt gavo „Seenext“ slapto pirkėjo tyrimo rezultatus, kuriuose buvo aiškinamasi, ar papildomas vairavimo mokymas prasižengusiems vairuotojams organizuojamas tinkamai. Tyrime dalyvavo 12 prasižengusių vairuotojų, jie turėjo užpildyti anketas, vertindami bendrus administracinius dalykus ir mokymosi dalį: individualią KET pažeidimo analizę su psichologu, eismo teorijos ir žinių kursą, psichologijos kursą ir su važiavimu susijusį mokymą.

Peržvelgus tyrimą matyti, kad vairavimo mokyklos administracinius reikalus pavyksta susitvarkyti beveik be priekaištų, tačiau kalbai pakrypus apie mokymų dalį, trūkumų skaičius išauga ženkliai. „Prasčiausiai vairavimo mokykloms sekasi tvarkytis su psichologijos žinių perteikimu – tiek kalbant apie individualią KET pažeidimo analizę, tiek ir apie 90 minučių psichologijos kursą“, – teigiama tyrimo išvadose.

Beveik pusė tirtų mokyklų visai nevykdė individualios KET pažeidimo analizės, 33 proc. individualiai analizei skyrė mažiau laiko, nei numatyta Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos apraše. 42 proc. vairavimo mokyklų psichologijos kurse mokytojai kalbėjo apie bendrąją, nė kiek į eismą neorientuotą psichologiją. 25 proc. apklausos dalyvių teigia, kad po psichologijos kursų jų atsakomybės kelyje ir galimos rizikos tapo neaiškios. Galbūt viena iš priežasčių – eismo saugumo problematika besidominčių psichologų trūkumas.

Kaltos abi pusės

„Vairavimo mokytojų gildijos“ kreipimesi į Susisiekimo ministeriją po atlikto tyrimo svarstoma, kad netinkamos ir ydingos papildomo vairuotojų mokymo vykdymo praktikos atsiradimo priežastis yra mokyme dalyvaujančių šalių – vairavimo mokyklos ir mokinio – bendras interesas atlikti mokymą kuo mažesniais laiko bei materialiųjų išteklių kaštais ir silpna veiklos priežiūra (dėl kontrolės įrankių menkumo ir savikontrolės nebuvimo).

Mokymo dalyviai stengiasi gauti paslaugą kuo pigiau ir užtrukti mokymuose kuo trumpesnį laiką. Tai jiems pasiūlyti gali tokios mokymo įstaigos, kurios nesilaikydamos aprašo reikalavimų nevykdo tų mokymo dalių, kurių vykdymo faktą sunkiau nustatyti. Tai pagrindžia tyrimo rezultatas, rodantis, kad tik viena iš tirtų vairavimo mokyklų laikydamasi apraše nustatytos tvarkos vykdė individualią KET pažeidimo analizę, tai yra mokymo dalį, kurios metu nedaromas vaizdo ir garso įrašas. Taip išplito mokymo vykdymo masiškai nesilaikant reikalavimų praktika.

Neproporcinga kaina

Apie tokių kursų kokybę kalba ir jų kaina. Daugumoje vairavimo mokyklų ji siekia apie 80–100 eurų. Dar kartą prisiminkime, kokius mokymus už šiuos prasižengimus turi gauti prasižengusysis – individuali 45 min. konsultacija su psichologu, 90 min. psichologijos kursas, 45 min. KET teorijos kursas ir 45 min. praktinio vairavimo pamoka.

Jeigu nuspręstume apsilankyti individualios konsultacijos psichologo kabinete, vien tik ji kainuotų keliasdešimt eurų, o kur dar didysis pusantros valandos psichologijos kursas, vairavimo ir teorijos pamoka. Pavyzdžiui, papildomos B kategorijos vairavimo pamokos kaina – 30 eurų.

Vairavimo mokyklos „ARV-Auto“ vadovas Valdas Šlepikas, vertindamas tyrimo rezultatus, sako, kad kursų kaina turėtų būti bent kelis kartus didesnė, kad mokyklos sugebėtų juos vykdyti pagal visus reikalavimus. „Peršasi išvada, kad tokių kursų kaina turėtų būti mažiausiai dukart didesnė, antraip vairavimo mokyklos ir toliau į prasižengusiųjų vairuotojų mokymą žiūrės pro skylėtą kokybės rėtį“, – tvirtina pašnekovas. Jis pripažįsta, kad dabar papildomo vairavimo pamokų išlaidas tenka padengti iš pajamų, gaunamų už kitus vairavimo mokymus.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.