Eismas

2020.07.21 11:22

Pradėti pajūrio dviračių ir pėsčiųjų tako tvarkybos darbai

ve.lt2020.07.21 11:22

Praėjusią savaitę ilgalaikio transporto priemonių stovėjimo aikštelėje, esančioje ties pirmuoju įvažiavimu į Nidą (Kuršių g. 2) įgyvendintos saugumą didinančios priemonės.

Įgyvendinant darnaus judumo priemones, Neringoje pradėtas tvarkyti palei pajūrio apsauginį kopagūbrį einantis pėsčiųjų ir dviračių takas.

Tvarkomas 1,7 km ilgio takas prasideda ties Nidos pietiniu paplūdimiu ir baigiasi už centrinio (ties netoliese esančio viešbučio teritorija). Šį taką tvarkyti buvo būtina. Tako plotis nebeatitiko juo besinaudojančių žmonių srauto, o danga buvo ne tik susidėvėjusi, bet ir iškilnota šalia augančių medžių šaknų. Dėl šių priežasčių takas buvo nesaugus tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams.

Praėjusią savaitę pradėtų darbų metu bus ne tik atnaujinta esama asfalto danga, bet ir įgyvendintos eismo saugumo priemonės. Tako rekonstrukcijos projektas parengtas taip, kad laisvai ir saugiai galėtų judėti žmonės, turintys negalią.

Tako sutvarkymas numatytas Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginiame plane, į kurio sprendinius atsižvelgta rengiant rekonstravimo techninį projektą. Sutvarkytas takas bus integruotas į esamą dviračių takų tinklą.

Takas rekonstruojamas ES projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija Neringoje“ ir valstybės biudžeto lėšomis. ES lėšomis bus rekonstruota I etapo pėsčiųjų ir dviračių tako atkarpa, siekianti 0,8 km. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis bus įgyvendinami antrojo etapo darbai - rekonstruota likusi 0,9 km tako atkarpa.

Bendras projekto biudžetas siekia 174 285,79 Eur, iš jų - 114 491,00 Eur Europos Sąjungos, 39 590,50 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 20 204,29 Eur Neringos savivaldybės biudžeto lėšos. ES lėšomis finansuojamą projektą numatyta įgyvendinti ir užbaigti abiejų etapų darbus iki šių metų pabaigos.

Neringos savivaldybė nuoširdžiai atsiprašo kurorto gyventojų ir vasarotojų už patiriamus nepatogumus. Šiuo metu įgyvendinami darbai ne tik pagerins kasdienį susisiekimą dviračiais ir pėsčiomis, prisidės prie aplinkos taršos mažinimo, aktyvesnio ir sveikesnio gyvenimo būdo skatinimo, bet ir leis dar labiau didžiuotis Neringa ir atnaujina jos infrastruktūra.