Eismas

2020.03.07 08:16

Siūlo, kad viešojo transporto nuolaidos būtų taikomos ir vaikams nuo 7 metų

Lukas Blekaitis, ELTA2020.03.07 08:16

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) siūlo iš esmės pritarti Seimo narės Rasos Petrauskienės pateiktam Transporto lengvatų įstatymo projektui, kuriuo siekiama sudaryti vienodas sąlygas visiems mokiniams važiuoti tiek miestų, tiek priemiesčių maršrutų autobusais bei troleibusais, suteikiant jiems vienodas lengvatas.

Ministerija siūlo tikslinti įstatymą, kad bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, važiuodami vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, galėtų pirkti vienkartinį bilietą su 50 proc. nuolaida ir vardinį terminuotą važiavimo bilietą – su 80 proc. nuolaida.

Siūloma Seimui įstatymo projektą tobulinti, kad nuolaidos mokiniams derėtų tarpusavyje bei nuolaidos būtų taikomos ir vaikams nuo 7 iki 8 metų, nepriklausomai nuo to, ar jie jau yra mokiniai, besimokantys pagal bendrojo ugdymo programas.

Lietuvos keleivių vežimo asociacija palaiko įstatymo projekto rengėjos teiktas pataisas, tačiau papildomai teikia siūlymą dėl papildymo, suteikiant bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams teisę į 50 proc. nuolaidą važiuojant tolimojo susisiekimo autobusais ir keleiviniais traukiniais.

Pagal dabar galiojantį įstatymą, teisė įsigyti vienkartinį ar vardinį terminuotą bilietą važiavimui vietinio, priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusais su 50 proc. nuolaida yra suteikiama vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų. Vyresni vaikai tokios teisės neturi ir galimai patiria papildomas išlaidas važiuodami į kitoje savivaldybėje esančias mokyklas, vykdami į ekskursijas, olimpiadas ar kitais kultūriniais, pažintiniais tikslais.

Preliminariais ŠMSM skaičiavimais, lengvata turėtų teisę naudotis 318 tūkst. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, todėl, siekiant įgyvendinti projektu siūlomas nuostatas, per metus iš viso reikėtų apie 3 mln. eurų vežėjų išlaidoms kompensuoti.

Kadangi šios lėšos nėra numatytos 2020 metų biudžete, siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos.