Tiesiogiai

06.05 - 07.00

Daiktų istorijos

06.05 - 07.30

Duokim garo!

06.05 - 07.00

Daiktų istorijos

06.30 - 07.00

Gamta – visų namai. Ved. Selemonas Paltanavičius ir Audronė Šopagaitė

06.27 - 07.00

Klasikos versmė

06.00 - 11.00

LRT OPUS muzika