Kultūrų kryžkelė. Menora.

lrt.lt

2015.10.29 16:25
Lietuvos diplomatų derybos su sovietais dėl 80 žmonių, suimtų Vilniuje rusų okupacijos metu 1940 m. 1939 m. Vilniuje suimti ir į Rusiją pervežti Liaudies partijos lyderiai: žydų laikraščio „Viner Tog“ redaktorius ir literatūros jidiš kalba „Leksikono“ autorius Zalmanas Reizenas, advokatas Josifas Černichovas su sūnumi, Ana Rozental, bankininkas Levinas, Chvolesas ir Zaksas. Vilniaus atidavimas Lietuvai. Lietuvos kariuomenė įžengia į Vilnių. Ribentropo - Molotovo paktas. 1939 metų gruodžio 5 d. Vilniaus žydų bendrijos pirmininkas Jokūbas Vygodskis prašo išlaisvinti žydus: Josifą Aranovičių, Aroną Cincinatusą, Abramą Cyblerį, Josifą ir Michailą Černichovus, Josifą Teitelį, Chaimą Valtą, Ruvimą Vanšteiną, Eibą Vanšteiną, Eliją Zaksą bei Jokūbą Železnikovą. 1941 m. rugsėjo 1 d. sąrašai- vadinamasis “Romerio“ ir „Tokijo“ sąrašas. Litvakų, literatų Jakovo Bronšteino, Chakelio Duneco, Moiše Kulbako, Solomono Levino, Ziamos Pivovarovo, Izios Charikovo, Arono Judelsono, Julijaus Taubino sušaudymas Minske. Laidos vedėjai A. Bliujus ir V. Kubilius