Labanaktukas

lrt.lt

2015.04.07 23:45
Šį kartą Teta Beta (Bernadeta Lukošiūtė-Stankevičienė) toliau skaito Džono Gruelio (Johnny Gruele) „Skudurinės Onutės pasakėlės“. Iš anglų kalbos vertė Giedrė Žmuidzinavičiūtė, o iliustravo pats autorius (Johny Gruelle). Skaitoma pirmoji pasakėlė Pirmoji Skudurinės Onutės pamoka. Laidos vedėja Bernadeta Lukošiūtė.