"Žaliojo obuolio" padėkos koncertas. Motinos dienai

lrt.lt

2006.05.08 01:28
Koncertas Motinos dienai, kuriame dainuoja žinomi dainininkai su savo mamomis, vaikais ar tėčiais. Koncerto metu pagerbiama simbolinė Mamų Mama, išauginusi dešimt gerų ir muzikalių vaikų, tai - Zofija Gaižauskienė. Lietuvos kariuomenės vadas, generolas majoras Jonas Kronkaitis pagerbia ir pasveikina žuvusių tarnyboje karių motinas. Šiuo koncertu ir "Žaliojo obuolio" apdovanojimais Lietuvos televizijos laida “Bėdų turgus” ir laidos bei šio koncerto vedėja Edita Mildažytė atsidėkoja žmonėms bei organizacijoms, labiausiai prisidedantiems prie varguolių ar ligos pakirstų žmonių gyvenimo prašviesėjimo. Renginys vyko 2004 metais, tik koncertas sumontuotas ir pakartotinai transliuotas 2006 metais.