Kultūros archyvai. Riomeriai ir Lietuva, II dalis. Dienoraštis

lrt.lt

1993.01.01 14:47
Apybraiža "Riomeriai ir Lietuva", antroji dalis, skirta įžymiam Lietuvos teisės mokslininkui, visuomenės veikėjui, Kauno universiteto profesoriui, tris kartus rinktam rektoriumi Mykolui Riomeriui. Naudotasi M.Riomerio dienoraščiais, istorikų M.Maksimaičio, V.Martinkėno ,V.Bogušio pasisakymais, daugeliu fotografijų, gimtojo Bagdoniškių dvaro vaizdais ir jį prisimenančių pasisakymais.