Lietuviai. Žydai. Kaimynai

LRT Televizija

2000.01.01 06:42
LIETUVIAI.ŽYDAI.KAIMYNAI. Spalvotas dokumentinis filmas apie žydų ir lietuvių santykius, dviejų tautų papročių, tradicijų, pasaulėžiūros skirtumus, nevienalytį žydų tautos požiūrį į 1940-ųjų įvykius ir sovietinę okupaciją Lietuvoje. Pasakojant apie žydus mažuose prieškario Lietuvos miesteliuose, beveik neliečiama nacių vykdyta genocido politika II pasaulinio karo metu, tačiau iš filmo herojų prisiminimų nuotrupų iškyla ir žydų tautos tragedijos mastas. Panaudota vaidybinių scenų, daug archyvinės medžiagos.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius