"Žaliojo obuolio" padėkos koncertas

lrt.lt

2004.05.02 10:33
Laidos "Bėdų turgus" 2003 - 2004 m. sezono pabaiga: "Žaliojo obuolio" nominacijos, apdovanojimų ceremonija, koncertas Motinos dienai. Koncerte dainuoja žinomi dainininkai su savo mamomis, vaikais ar tėčiais. Koncerto metu sveikinamos mamos, pagerbiama simbolinė Mamų Mama, išauginusi dešimt gerų ir muzikalių vaikų, tai - Zofija Gaižauskienė. Lietuvos kariuomenės vadas, generolas majoras Jonas Kronkaitis pagerbia ir pasveikina žuvusių tarnyboje karių motinas. Šiuo koncertu ir "Žaliojo obuolio" apdovanojimais Lietuvos televizijos laida “Bėdų turgus”, laidos ir šio koncerto vedėja Edita Mildažytė atsidėkoja žmonėms bei organizacijoms, labiausiai prisidedantiems prie varguolių ar ligos pakirstų žmonių gyvenimo prašviesėjimo.