Trumpai drūtai

LRT Televizija

2000.01.01 01:11
Laidos vedėja Rasa Graužinienė aiškina apie prielinksnio " pas" vartojimą. Prielinksnis "pas" tinka nusakyti kieno aplinkoje ar kokių asmenų gyvenamoje vietovėje kas yra ar vyksta. Pvz. Pas tave labai tvarkinga.