Trumpai drūtai

LRT Televizija

2000.01.01 21:21
Laidos vedėja Aldona Janušonienė kalba apie grupę žodžių, kurie būtų visai geri, jei neprikabintume jiems uodegos, žodelio tai - kažkastai, kažkurtai, kažkodėltai. Šiuo atveju žodelis "tai" yra bereikšmis.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius