Trumpai drūtai

LRT Televizija

2000.01.01 05:22
Laidos vedėja Aldona Janušonienė aiškina, kad dauginiai skaitvardžiai "dveji", "devyneri", "dvidešimt ketveri" vartojami tik su tokiais daiktavardžiais, kurie neturi vienaskaitos, o turi tik daugiskaitą pvz. metai, kailiniai, akiniai. Todėl būtinai reikia sakyti "šešeri metai", "dveji kailiniai", "trejos žirklės", o laipsniai "du", mėnesiai "keturi".