Amžių šešėliuose. Mažoji Lietuva. Tilžės aktas

lrt.lt

2005.11.28 10:42
Istorikai A.Bumblauskas, Silva Pocytė ir Domas Kaunas, Mažosios Lietuvos paveldo tyrėjas, kalba apie Mažąją Lietuvą, Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos, polemizuoja 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžės Akto (Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos Aktas", pasirašytas Prūsų Lietuvos Tautinės Tarybos) ir 1923 m. sausio 15 d. Klaipėdos sukilimo, šių istorinių įvykių svarbos ir reikšmės, viršenybės temomis. Laidoje kalbama apie Mažosios Lietuvos krašto ypatumus, paveldo išsaugojimo problemas, pateikiama skirtingo gyvenimo būdo, aukštesnio ekonominio išsivystymo motyvacija, nuskurdinimo priežastys. Laidoje dalyvauja vyresnysis mokslinis redaktorius Algirdas Matulevičius, Mažosios Lietuvos paveldo tyrėjas Martynas Purvinas. Laidos vedėjas A.Bumblauskas, režisierius J.Lingys.