Amžių šešėliuose. Mažoji Lietuva. Tilžės aktas

Amžių šešėliuose. Mažoji Lietuva. Tilžės aktas
RSS
2005.11.28 23:59

Amžių šešėliuose. Mažoji Lietuva. Tilžės aktas

Istorikai A.Bumblauskas, Silva Pocytė ir Domas Kaunas, Mažosios Lietuvos paveldo tyrėjas, kalba apie Mažąją Lietuvą, Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos, polemizuoja 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžės Akto (Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos Aktas", pasirašytas Prūsų Lietuvos Tautinės Tarybos) ir 1923 m. sausio 15 d. Klaipėdos sukilimo, šių istorinių įvykių svarbos ir reikšmės, viršenybės temomis. Laidoje kalbama apie Mažosios Lietuvos krašto ypatumus, paveldo išsaugojimo problemas, pateikiama skirtingo gyvenimo būdo, aukštesnio ekonominio išsivystymo motyvacija, nuskurdinimo priežastys. Laidoje dalyvauja vyresnysis mokslinis redaktorius Algirdas Matulevičius, Mažosios Lietuvos paveldo tyrėjas Martynas Purvinas. Laidos vedėjas A.Bumblauskas, režisierius J.Lingys.
Lingys Justinas
Režisierius
Liutkevičius Algis, Cechanavičius Stasys, Paulauskas Antanas, Grigonis Lionginas
Operatorius
Skirsgilas Ramojus
Garso režisierius
Lašinienė Galina
Montuotojas
Bumblauskas Alfredas
Vedėjas
Berulienė Inga
Redaktorius
Kaunas Domas, Pocytė Silva
Pašnekovas
Purvinas Martynas, Matulevičius Algirdas
Dalyvis
logo

Kultūros paveldui priklausantis įrašas Daugiau įrašų

Kiti laidos įrašai

Kiti laidos įrašai