Amžių šešėliuose. Vilniaus Didysis Seimas

lrt.lt

2005.12.05 14:45
Istorikų Alfredo Bumblausko, Rimanto Miknio, kultūros istoriko Pauliaus Subačiaus pašnekesys apie istorinį jubiliejų: praėjo 100 metų, kai 1905 m. gruodžio 4 - 5 d. d. vyko Vilniaus Didysis Seimas, tuomet vadintas lietuvių atstovų susirinkimu, kuris suformulavo politinės Lietuvos autonomijos reikalavimą, jame gimė šiuolaikinė lietuviškumo samprata. Laidoje kalbama apie lietuvių tautinį judėjimą po Spaudos draudimo panaikinimo, siekimą Lietuvos valstybingumo atkūrimo, nevienodą šio siekio įgyvendinimo suvokimą, nušviečiama J.Basanavičiaus asmenybė ir veikla, taip pat svarstomi klausimai, ar galėjome tada savo pasirinkimu būti kitokie, kokiais galėtume būti šiandien, kai esame Europoje, teigiama, jei kai kurios Didžiojo Vilniaus Seimo idėjos gali būti pasenusios, bet nepaseno išreikštas lietuvių siekis gyventi savarankiškai. Laidoje dalyvauja: Signatarų namų vedėja Meilė Peikštenienė ir muziejininkė Vilma Bukaitė. Laidos vedėjas A.Bumblauskas, režisierius J.Lingys.