Džiazo vakaras. Chip Jordan (JAV) 

lrt.lt

2004.02.23 12:12
Chip Jordan (JAV) festivalyje Varnių Bliuzo Naktys 2004 m.