Legendos. V. Reimeris

lrt.lt

2013.02.14 18:50
Šį kartą laidoje "Legendos" žiūrovų laukia susitikimas su poetu Vaciu Reimeriu. šiemet pasitiksiančiu 92-ąjį gimtadienį. Ir šiandien eiles kuriantis poetas sako, kad atsakyti į klausimą kiek jo eilių per ilgus gyvenimo metus pasiekė skaitytojus - būtų keblu net jam pačiam. Ne vienas šimtas ir tūkstantis. Eiles pradėjęs kurti dar vaikystėje, pirmąją savo eilėraščių knygą poetas išleido 1945-aisiais. Vėliau sukūrė daugybę eilių meilės tema, poezijos knygelių vaikams. Jo biografijoje daug reikšmingų įvykių, kurie nulėmė būsimo poeto likimą. Būdamas vos trylikos, poetas neteko motinos. Liko gyventi gimtuosiuose Kuršėnuose su tėvu, broliu ir sesute. Ten juos pasitiko karas. 1941 -aisiais, prasidėjus pirmiesiems bombardavimams šalyje, Reimerių vaikai nutarė trauktis iš Lietuvos. Ilgos kelionės į nežinią pabaiga buvo Rusijoje. Po tarnybos rusų armijoje lietuvių divizijoje, Vacys Reimeris gavo kvietimą dirbti Sąjunginio radijo lietuviškoje redakcijoje Maskvoje. Grįžęs į Lietuvą, tapo Kauno radijo komiteto primininku. Vėliau vadovavo savaitraščiams "Literatūra ir menas" bei "Gimtasis kraštas".