Prakalbintas medis. Suvalkija

LRT Televizija

2000.10.20 13:22
Laidoje pasakojama apie Suvalkijos medžio drožėjus ir jų darbus.