Poezijos pavasaris - 2011. Atidarymas

LRT Televizija

2011.05.15 15:02
Tarptautinio 47 -ojo poezijos festivalio "Poezijos pavasaris 2011" atidarymas Taikomosios dailės muziejuje. Dalyvaujantys poetai skaito savo kūrybą, poetų, kuriuos prisimenama, eiles skaito aktoriai. Renginio vedėjai: Rimantas Bagdzevičius ir Dalia Michelevičiūtė. Dalyviai: Gasparas Aleksa, Algimantas Baltakis, Vladas Braziūnas, Marius Burokas, Liutauras Degėsys, Valdas Gedgaudas, Benediktas Januševičius, Antanas A. Jonynas, Eglė Juodvalkė, Jonas Kalinauskas, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Zita Mažeikaitė, Gintaras Patackas, Nijolė Pukinskaitė, Vacys Reimeris, Viktoras Rudžianskas, Ramutė Skučaitė, Vytautas Stankus, Violeta Šablinskaitė, aktorė Birutė Mar. Dainuoja Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ jaunių choras (vadovė Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė, koncertmeisterė Sigita Dūdėnienė).