Prof. Petro Bražėno sukaktuvinis vakaras su nauja knyga

LRT Televizija

2011.01.16 02:03
Literatūrologo prof. Petro Bražėno vakaras Rašytojų klube septyniasdešimtmečio proga. Vakaro metu pristatoma nauja Petro Bražėno knyga "Amžininkai ir bendraamžiai". Vakaro dalyviai: P.Bražėnas, V.Sventickas, J.Liniauskas, J.Dautartas, V.Bubnys, L.Žadeikaitė, A.Kalėda, V.Martinkus, A.Gražulis, V.Salienė.