Sausio mūšis. Lietuvos radijas ir televizija 1991.01.13

Dokumentinis filmas, skirtas LRT okupacijos dvidešimtmečiui. 1991 m. sausio įvykių archyvinė medžiaga, LRT darbuotojų prisiminimai.