Daiktai ir žmonės (iš kino juostos)

lrt.lt

1970.01.01 11:04
Filme, pasitelkiant vaidybines scenas, aiškinamasi apie materialių daiktų reikšmę tarybinio žmogaus gyvenime, apie daiktų funkcionalumą, grožio supratimą . Filmą kūrė: H. Baltrukas, T.Balsys, A.Baronas, V.Blinstrubas, R.Kuprevičius, J.Sesickas, autoriai nurodyti be atliekamo darbo.