Būtovės slėpiniai. Ta pati Žemaitija.

LRT Televizija

2000.01.14 09:08
Žemaitijos "įvairumo" ir lietuviško grynumo tema. Profesonalus žvilgsnis į šio Lietuvos regiono etninį, kultūrinį ir religinį įvairialypiškumą. Scenarijaus autorius A. Žostautas, režisierius A. Galinis.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius