Kultūros spąstai

LRT Televizija

2000.12.26 21:35
Prie improvizuoto kalėdinio stalo - laidos vedėjas A. Liuga ir svečiai bei pašnekovai: režisierius O.Koršunovas, dailininkė E. Rakauskaitė, poetas S. Parulskis, kompozitorius A. Martinaitis, aktorius V. Masalskis, kunigas J. Sasnauskas. Siužetai bei reportažai diktuoja jų pokalbių temas ir kūrinių ar reiškinių individualius vertinimus: D. Liškevičiaus 1996 m. sukurta instaliacija "Dievas - dvasinis žmogaus atrakcionas"; dailininko A. Kmieliauskas mintys apie Kristaus įvaizdžio kaitą šiuolaikiniame mene, Šv.Kazimiero bažnyčios interjeras; šokoladiniai Kristaus krucifiksai; prakartėlės; V. V.Landsbergio spektaklis "Kalėdų bobutės pasaka" Bernardinų bažnyčioje;