Amerika pirtyje. Jungtinis mėgėjų teatrų spektaklis.

LRT Televizija

2009.07.05 09:08
Keturakio komedija "Amerika pirtyje". Jungtinis mėgėjų teatro spektaklis, suvaidintas Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventės programoje 2009 m. liepos mėn. 5 d. Lietuvos rusų dramos teatre. Dainų šventė paminėjo pirmojo viešojo mėgėjų teatrų vaidinimo "Amerika pirtyje" 110-ąsias metines. Lietuvos rusų dramos teatre parodytame jungtiniame mėgėjų teatrų spektaklyje Keturakio (Antano ir Juozo Vilkutaičių) komedijoje "Amerika pirtyje" vaidino aktoriai iš 15 šalies mėgėjų teatrų ir svečiai iš Punsko. Vienintelį kartą scenoje buvo galima pamatyti aštuonis Bekampius, penkias Bekampienes, šešias Agotas ir net dešimt siuvėjų Vincų. Į visumą juos sujungė Pasvalio šokio teatras „Tango &". Jungtinio spektaklio režisierius Jonas Budziliauskas (Rokiškis), scenografas dailininkas Rimvydas Pupelis, choreografas Sigitas Repšys.