Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Muzika veda arčiau Dievo: Kauno sakralinė muzikos mokykla

Ved. Zita Kelmickaitė.