Šventadienio mintys. Švenčiame Velykas: pokalbis su kun. Saulaičiu, pavasario žalumynai ir tradicijos

Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė.