Lietuva minės narystės UNESCO 30-metį: paveldo sistema nesukurta iki šiol

Lietuva šiemet minės narystės UNESCO 30-metį. Prisijungimo prie UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos 30-metį minėsime kitąmet. Tačiau aiškėja, kad Lietuva iki šiol neįvykdė įsipareigojimų šios konvencijos nuostatas perkelti į savo teisinę sistemą. Iki šiol Lietuvoje nėra sukurta pasaulio paveldo vertybių valdymo sistema, nepakankamai užtikrinta pasaulio paveldo vertybių stebėsena, trūksta mokslinių tyrimų. Pernai STT atliko antikorupcinį Kultūros paveldo departamento veiklos tyrimą ir nustatė, kad šios labai svarbios paveldosaugai institucijos darbe yra korupcijos rizikų. Pasak STT, per metus padėtis mažai pasikeitė – vis dar likę prielaidų dviprasmiškiems valdininkų sprendimams.