Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. Kosciuškos jubiliejus: ar be jo lietuviai ir gudai turėtų nepriklausomas valstybes?

Ved. Siarhej Haurylenka.