Lietuva mūsų lūpose. Didėjanti Lietuvos problema – mažėjantis raštingumas ir ar anglų kalba patogesnė vartojimui?

Programa apie kalbos istoriją ir kultūrą.

Ved. Mindaugas Sėjūnas.