Krikščionio žodis. Kalėdų šviesa

Ved. Leonid Glušajev.