Vincui Grybui pagerbti – komiksų knyga, kuriama jo anūkės ir Linos Itagaki

Dailininkų sąjungos leidykla rengiasi išleisti komiksų knygą apie skulptorių Vincą Grybą, šiemet minimos 130-osios jo gimimo metinės. Knygą kuria Vinco Grybo anūkė Rasa Grybaitė ir dailininkė Lina Itagaki, knyga turėtų pasirodyti kitąmet.