Homo cultus. Iš balkono. Feminizmo ištakos ir ekskursai Lietuvoje

1991 m. tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute Karla Gruodis pradėjo skaityti feminizmo teorijos paskaitų kursą. Jo dalyvės kartu vertė svarbiausius Simone de Beauvoir, Julijos Kristevos, Hélène Cixous, Luce Irigray, Lauros Mulvey ir kitų autorių tekstus, kurie sudarė 1995 m. Atviros Lietuvos fondo leidybos programoje išleistą antologiją „Feminizmo ekskursai: moters samprata nuo antikos iki postmodernizmo“. Tuo pat metu susikūrė ir neformali feminisčių draugija „Klėtis“, kuriai priklausė Karla Gruodis, Zita Čepaitė, Solveiga Daugirdaitė, Laimė Kiškūnė, Aušra Pažėraitė ir kitos. Apie pirmuosius feminizmo žingsnius Lietuvoje ir tolimesnius iššūkius kalbamės su vertėja, menininke, intelektuale Karla Gruodis ir religijotyrininke, Lietuvos žydų minties istorike dr. Aušra Pažėraite.

Ved. Laima Kreivytė