Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Operacinėje medinėmis klumpėmis kaukšintis kardiochirurgas Rimantas Benetis

Pokalbių programa.

Ved. Zita Kelmickaitė.