Kultūrų kryžkelė. Menora. Prisimename kompozitorių Faustą Latėną

Kultūros publicistikos programa apie Lietuvos žydus.

Ved. Donatas Valančiauskas.