10–12. Parlamento gynyba 1991 m. sausį

Antrasis pokalbis, skirtas Sausio 13-osios 30-mečiui. Šį kartą Parlamento gynėjai Vidas Švedas ir Albertas Daugirdas pasakoja apie tai, kokiais ginklais ketino ginti Aukščiausiąją Tarybą ir kam buvo pasiruošę puolimo atveju.

Kita tema – apie Kazimieros Prunskienės vadovautą Vyriausybę: kokia ji buvo premjerė, kokius iššūkius teko atremti šiam ministrų kabinetui ir kaip buvo priimtas sprendimas kelti kainas, po kurio Jedinstvo 1991 m. sausio 8 d. mėgino šturmuoti Parlamentą. Pokalbis su knygos apie pirmąją atkurtos Lietuvos Vyriausybę autore Ramune Sakalauskaite ir šios Vyriausybės prekybos ministru Albertu Sinevičiumi.

Ved. Agnė Skamarakaitė.