Šventadienio mintys. Kardinolą Vincentą Sladkevičių prisimenant: sovietų persekiojimas, tikėjimas ir pašaukimas

Ved. Dalia Michelevičiūtė.

js/mediateka-article-js