Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Elenos Kniūkštaitės kūriniuose paveikslai virsta nutapytais pasakojimais

Pokalbių programa.