Nepatogus kinas 2020. Virtualios diskusijos: kalinių sugrąžinimas į visuomenę – iliuzija ar reali galimybė?

Šių metų „Nepatogų kiną“ atidarantis kūrybinės dokumentikos filmas „Pavyzdingas elgesys“ tiria paradoksalų reiškinį – nuteistųjų iki gyvos galvos Lukiškių kalėjime pavyzdingą elgesį ir pastangas grįžti į visuomenę.

Atsispiriant nuo šio filmo kartu su nuteistųjų resocializacijos srityje dirbančiais specialistais diskusijoje aptariama Lietuvos situacija, vyriausybinio ir nevyriausybinio sektoriaus inciatyvos ir asmeinės patirys ddirbant su šia problematika.